Kinderen, jongeren en hun ouders

Als ouders kun je veel vragen hebben over je kind en over de opvoeding. Wanneer u in het gezin moeilijkheden ervaart en niet goed weet hoe daar mee om te gaan, kunt u overwegen om hulp te zoeken bij het opvoeden en bij vragen omtrent de ontwikkeling van uw kind.

De hulp richt zich op diagnostiek en behandeling: Na het intakegesprek volgt een diagnostiekfase waarin de problematiek verder wordt onderzocht. Dit kan door middel van gesprekken, observaties en onderzoek. Daarna volgt er een adviesgesprek waarin de onderzoeksresultaten worden besproken en een voorstel voor behandeling wordt gedaan. Overeenstemming over de problematiek en manier van behandelen is daarbij een voorwaarde. Veelal vloeit hieruit individuele therapie voor het kind en ouderbegeleiding voort.

De problematiek die ik behandel zijn angstproblemen, ADHD, autisme, sociale problemen, depressie, rouw, trauma en hechtingsproblematiek.

U kunt uitleg over de verschillende behandelvormen vinden op:
lvvp.info – Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.
emdrkindenjeugd.nl – Over EMDR bij kinderen en jeugdigen,
symbooldrama.nl – Vereniging voor symbooldrama
schematherapie.nl – Vereniging voor schematherapie.