Praktische informatie

Hieronder vind je praktische informatie over de praktijk: mijn werkwijze, hoe aanmeldingen verlopen, hoe het zit met vergoedingen en aandachtspunten voor de kwaliteit.

Als er verder nog vragen zijn kun je contact met mij opnemen.

Werkwijze

Na (telefonische) aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. We bespreken daarbij de huidige situatie, de ontwikkeling, de problemen en klachten en hoe u tegen de problemen aankijkt en welke verwachtingen u heeft van de hulp.

De intakefase bestaat uit een aantal gesprekken en/of onderzoeken. Hierin wordt de levensloop/ontwikkeling doorgesproken. Er wordt u eventueel gevraagd vragenlijsten in te vullen. Na deze intakefase volgt een adviesgesprek. Daarin worden de onderzoeksresultaten besproken en een voorstel tot behandeling gedaan. Het is belangrijk dat er overeenstemming is over de manier van behandelen en een goede therapeutische relatie is daarbij belangrijk. Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd of de verwijzer op te hoogte mag worden gesteld over de resultaten van de behandeling.

Algemene voorwaarden:
Download hier de folder van de LVVP. Hierin staat belangrijke informatie over behandeling door een vrijgevestigde klinisch psycholoog. Lees het rustig door en wanneer u vragen heeft kunt u hierover contact met mij opnemen.

Aanmelden

Voor informatie, aanmelding of advies kunt u contact met mij opnemen op 06-42505686. Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 9.00 is er telefonisch spreekuur. U krijgt mij dan direct aan de telefoon. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Huidige wachttijd is te vinden op www.psy-vechtstreek.nl.

 

Vergoeding

De volwassenzorg wordt (sinds 1 januari 2008) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Psychotherapie wordt wel ingehouden op het verplicht eigen risico.

Ik heb met meerdere zorgverzekeraars een contract voor basis en specialistische ggz. Meer informatie is hierover te verkrijgen in de praktijk. Er worden geen sessies afgerekend maar een hele behandeling in de vorm van DBC’s (Diagnose Behandeling Combinaties). Er is een verwijzing van de huisarts nodig onder vermelding van generalistische basis ggz of specialistische ggz met (vermoeden van) een DSM V classificatie.

Kwaliteit

Ik ben Big geregistreerd(Bignr 89049154825 als Klinisch psycholoog, gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist.

Ik ben lid van het samenwerkingsverband psy-vechtstreek. Ik ben aangesloten bij meerdere intervisiegroepen, waarin we in collegiaal overleg (anoniem) problematiek en werkwijze bespreken. Naast het visitatietraject van de LVVP beschikt de praktijk over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, dat bij de praktijk is in te zien.

De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30285246

Ik werk volgens richtlijnen van de AVG en mail via het beveiligde systeem Zivver.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:
LVVP: Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten
VKJP: Vereniging voor KInder- en Jeugdpsychotherapie
NVO: Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen.
VEN: Vereniging EMDR Nederland.
VSt: Vereniging voor schematherapie